sidhuvud-mobil

100Å

ACE HILIC
För optimerad utveckling av reproducerbara HILIC-metoder
ACE C18-AR
C18 med integrerad fenylgrupp

ACE C18-PFP
Kombinerar C18 med PFP i en unik fas

ACE C18-Amide
För ökad polär retention och alternativ selektivitet

ACE CN-ES
Kombinerar den polära selektiviteten från CN med en utökad hydrofobicitet

ACE SuperC18
Ultra-inert UHPLC och HPLC-kolonn med utökad pH-stabilitet

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl
Två "solid core"-material för snabb, systematisk metodutveckling

ACE AQ
Klarar 100% vatten/buffert i mobilfasen

ACE Cyano
För mycket polära analyter

ACE Phenyl
Klarar mycket hög vattenhalt i mobilfasen

ACE C18, C8, C4
"Reversed phase" för såväl polära som icke polära analyter
ACE C18-HL
C18-fas med hög kolladdning, 20%

300Å

300Å HPLC-kolonner
För separation av peptider, proteiner och andra högmolekylära biomolekyler

Metodutveckling

Metodutvecklingskit
Sammansatta av kolonner med olika interaktionsmekanismer för att maximera selektiviteten

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl

Två solidcore material med kompletterande selektiviteter för snabb, systematisk metodutveckling

UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl är ultra-inerta, "solid core" UHPLC- och HPLC-kolonner tillverkade med den unika Encapsulated Bonding Technology (EBT™).
Denna teknik ökar fasens täckning av kiselytan och eliminerar effektivt de negativa effekterna av fria silanolgrupper. Den höga täckningsgraden av fasen gör den mycket inert och ger förbättrad prestanda och stabilitet.

  • Ultra-inert, "solid core" (superficially porous) UHPLC- och HPLC-kolonner. Hög effektivitet med 2.5μm och 5µm "solid core"-partiklar.
  • SuperC18 och SuperPhenylHexyl faser med utökad pH-stabilitet (pH 1,5-11,0)
  • Monodisperse partikelstorleksfördelning kombinerar hög effektivitet med lågt mottryck
  • UHPLC-effektivitet och prestanda med HPLC-instrumentering
  • Utnyttja selektiviteten vid lågt , neutralt och högt pH
  • Designad för användning med LC/MS-kompatibla buffertar
  • Två faser ger kompletterande selektiviteter för snabb och systematisk metodutveckling med utmärkt reproducerbarhet och livslängd
  • Ultra-inerta faser för utmärkt toppform.
ACE UltraCore