sidhuvud-mobil

ACE UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl

Två solidcore material med kompletterande selektiviteter för snabb, systematisk metodutveckling

UltraCore SuperC18 och SuperPhenylHexyl är ultra-inerta, "solid core" UHPLC- och HPLC-kolonner tillverkade med den unika Encapsulated Bonding Technology (EBT™).
Denna teknik ökar fasens täckning av kiselytan och eliminerar effektivt de negativa effekterna av fria silanolgrupper. Den höga täckningsgraden av fasen gör den mycket inert och ger förbättrad prestanda och stabilitet.

  • Ultra-inert, "solid core" (superficially porous) UHPLC- och HPLC-kolonner. Hög effektivitet med 2.5μm och 5µm "solid core"-partiklar.
  • SuperC18 och SuperPhenylHexyl faser med utökad pH-stabilitet (pH 1,5-11,0)
  • Monodisperse partikelstorleksfördelning kombinerar hög effektivitet med lågt mottryck
  • UHPLC-effektivitet och prestanda med HPLC-instrumentering
  • Utnyttja selektiviteten vid lågt , neutralt och högt pH
  • Designad för användning med LC/MS-kompatibla buffertar
  • Två faser ger kompletterande selektiviteter för snabb och systematisk metodutveckling med utmärkt reproducerbarhet och livslängd
  • Ultra-inerta faser för utmärkt toppform.
ACE UltraCore