sidhuvud-mobil

HILIC

Agilent HILIC-kolonner är det perfekta valet för separation av polära till mycket polära föreningar som har dålig retention i traditionella LC-separationer med Reversed Phase. Moderna, mycket ortogonala HILIC-faser med korta jämviktstider och hög effektivitet ger reproducerbar och snabb HILIC-kromatografi.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias

Zorbax HILIC

ZORBAX HILIC-kolonnerna är utformade för hydrofil interaktionskromatografi (HILIC) och används vanligtvis för analys av små polära föreningar. Dessa kolonner är ett traditionellt, väl beprövat, helt poröst alternativ för metodutveckling av HILIC-metoder. Robusta och reproducerbara ZORBAX HILIC‑kolonner ger bra förutsättningar för byte från svåra, ofta MS-inkompatibla, jonpars- eller normalfasapplikationer.
 
ZORBAX Original NH2, CN och SIL finns som 5 µm eller 7 µm partiklar.
 
ZORBAX HILIC Plus är baserad på obunden ZORBAX Eclipse Plus silikapartiklar med hög renhet för hög LC/MS-känslighet och utmärkt toppform. De finns som 3.5 µm partiklar för HPLC-applikationer och som 1.8 µm partiklar i RRHD hårdvara för UHPLC. ZORBAX HILIC Plus rekommenderas för EPA-metod 1694.

ZORBAX HILIC Plus är mycket lik InfinityLab Poroshell 120 HILIC vilket möjliggör enkel metodöverföring till partiklar med solid kärna.

ZORBAX HILIC-kolonnerna är kompatibla med Agilent InfinityLab deaktiveringsadditiv (5191-3940 och 5191‑4506), vilket förbättrar känsligheten i utmanande analyser av fosforylerade och karboxylerade föreningar med LC/MS-system av rostfritt stål.

Poroshell 120 HILIC

InfinityLab Poroshell 120 HILIC-kolonner för hydrofil interaktion vätskekromatografi (HILIC) är utformade för hög retention och upplösning för små polära analyter. Partiklarnas solida kärna med poröst lager på ytan minskar jämviktstider för både isokratiska separationer och gradientseparationer. Agilent erbjuder tre unika, ortogonala HILIC-faser; obunden silika (HILIC), polyhydroxifruktan (HILIC-OH5) och zwitterionisk (HILIC-Z).

 • "Superficially porous, core-shell" partiklar ger kortare jämviktstider och högre upplösning
 • En skalbar familj av partiklar – 1.9.µm, 2.7 µm och 4 µm - gör att du kan få ut det bästa av dina metoder och instrument
 • Separera många polära föreningar genom att välja mellan ortogonal obunden silika (HILIC), poly-hydroxifruktan (HILIC-OH5) eller zwitterjoniska (HILIC-Z) faser
 • Helt kompatibel med Agilent InfinityLab deaktiveringsadditiv (5191-3940, och 5191-4506), som förbättrar känsligheten i utmanande analyser av fosforylerade och karboxylerade föreningar med LC/MS-system av rostfritt stål
 • En del av InfinityLab-familjen - designad för användarvänlighet och maximal kompatibilitet med Agilent-instrument och tillbehör
 • Minskat behov av provupparbetning tack vare 2 µm inletfrit på 2,7 µm- och 4 µm- kolonnerna
 • UHPLC-förkolonner för att ytterligare förlänga livslängden på din analytiska kolonn
 • Förbättrad användbarhet, spårbarhet och säkerhet med en förprogrammerad ID-tagg

Polaris HILIC

 • Polaris-kolonnerna är specifikt designade för HILIC-separationer
 • Polaris NH2 är en utmärkt fas för socker- och kolhydratanalys och ger stabilitet och hög upplösning
 • Polaris Si erbjuder överlägsen reproducerbarhet jämfört med liknande silikabaserade kolonner
 • Polaris-kolonner uppfyller USP L3- och USP L8-specifikationerna.