sidhuvud-mobil

Ion Exclusion/Ligand Exchange

Agilent Hi-Plex HPLC-kolonner ger pålitlig analys av kolhydrater, alkoholer och organiska syror med enkla instrumentkrav. Till skillnad från jonkromatografikolonner använder Hi-Plex-kolonner rent vatten eller utspädd syra som eluent och kräver inte regenerering eller suppressor. Tillverkas av monodispersiv sulfonerad tvärbunden styren-divinylbensen-gel i väteform, eller med olika metallkatjoner med olika selektiviteter, såsom beskrivs i USP L17, L19, L34 och L58.

  • Perfekt för kvantitativa och kvalitativa analyser av kolhydrater, alkoholer och organiska syror
  • Ger lågt mottryck vilket ökar kolonnens livslängd. Fungerar på ett standard HPLC-instrument, kräver ingen specialutrustning
  • Enkla driftsförhållanden: vatten eller utspädd syra, isokratiska förhållanden, upp till 30% acetonitril som modifierare
  • Finns i partikelstorlekar på 8 µm och 10 µm
  • Stort utbud av olika metallkatjoner med olika selektiviteter som motjoner
  • Hög reproducerbarhet från batch till batch vilket garanterar tillförlitliga analyser

Kataloger

ApplikationerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias