sidhuvud-mobil

Polaris

Agilent Polaris HPLC-kolonner finns i många faser med olika polärmodifiering designade för separation av blandningar av polära och icke-polära analyter. Det finns bland annat C8- och C18- faser med polära grupper inbäddade i alkyl-liganden, vilket gör kolonnerna kompatibla med 100% vatten och erbjuder alternativa selektiviteter medan de fortfarande överensstämmer med USP L1 och USP L7. Kombinationen av hög kolladdning, ultraren silika och endcapping ger överlägsen toppform och retention med mycket polära prover.

Finns i följande faser:

  • Polaris C18-A och Polaris C8-A erbjuder alternativa selektiviteter för allmänna polära applikationer
  • C18-Ether och C8-Ether är endcappade med en etergrupp för att skapa en mer polär yta för alternativ selektivitet
  • Polaris Amide-C18 ger alternativ selektivitet eftersom de inte har steriskt skydd. De använder en inbäddad amid, liknande ZORBAX Bonus-RP-kolonnerna.
  • Polaris NH2 är utformade för höga vattenhaltiga förhållanden. De skapas genom att applicera en tät bindning av fasen på ultraren silika och endcapping för utmärkt toppform.
  • Polaris Si-A är en obunden silikakolonn designad för höga vattenhaltiga förhållanden

KatalogerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias