sidhuvud-mobil

InfinityLab Poroshell 120

Agilent InfinityLab Poroshell 120 är kolonner med solid kärna (core-shell) och poröst ytskikt.
Kolonnerna ger exceptionell effektivitet och tillförlitlighet.

Finns i flera olika faser i tre partikelstorlekar: 1.9 µm, 2.7 µm och 4 µm. Detta ger ett brett urval av selektiviteter för skalbar metodutveckling, från traditionell HPLC till UHPLC.

  • Core-shell-partiklar ger både förbättrade flödesmöjligheter och högre upplösning
  • Baserade på silika med hög renhet och avancerad bindningskemi, ger utmärkt toppsymmetri och livslängd
  • Utmärkt reproducerbarhet, batch till batch, ger förtroende för era separationsresultat
  • Poroshell-kolonnerna är del av InfinityLab-sortimentet - designad för användarvänlighet och maximal kompatibilitet med Agilents instrument och tillbehör
  • 2.7 µm och 4 µm kolonnerna har en inlet-frit med 2 µm porstorlek, vilket reducerar behovet av filtrering av prov och mobilfas
  • Förbättrad användarvänlighet, spårbarhet och säkerhet med en förprogrammerad ID-tagg
  • Fast Guard och UHPLC-förkolonner finns tillgängliga för att ytterligare förlänga livslängden på din analytiska kolonn

UHPLC - InfinityLab Poroshell 1.9 µm-kolonner är robusta och ger en unik kombination av hög effektivitet, hanterbart tryck och lång livslängd vilket maximerar nyttan med ert UHPLC-instrument.

InfinityLab Poroshell 120