sidhuvud-mobil

Pursuit samt TC-C18(2) och HC-C18(2)


Pursuit-kolonnerna:

  • Erbjuder pålitlig prestanda i vanliga partikelstorlekar och faser, inklusive USP L1, USP L7 och USP L11
  • Finns i många dimensioner, inklusive preparativa dimensioner
  • Inkluderar både traditionella (Pursuit) och kolonner med hög kolladdning (Pursuit XRS)

TC-C18(2) och HC-C18(2):

  • Ekonomiskt val för enkla separationer, där hastighet inte är av högsta prioritet
  • TC-C18(2) är bunden med måttlig densitet för överlägsen upplösning av prover med blandning av polära och icke-polära analyter.
  • HC-C18(2) är en mer retentiv C18 med högre kolladdning för mer komplexa prover

KatalogerSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post Sara