sidhuvud-mobil

GL Sciences LC Kolonner

GL Sciences, Japan, tillverkar HPLC-materialet Inertsil och HPLC-kolonner.



Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.se



Mattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se