sidhuvud-mobil

Ion Chromatography och Allsep

Allsep Anion
Allsep Anion är en metakrylatbaserad partikel med kvaternära ammoniumgrupper, optimerade för konduktivitetsdetektering både med suppressor och utan suppressor. Kolonnerna är kompatibla med vanliga mobila faser för jonkromatografi, såsom karbonat, bikarbonat, p-hydroxibensoesyra, ftalsyra, bärnstenssyra och natriumoktansulfonat.

Allsep Anion rekommenderas för applikationer som inbegriper oorganiska anjoner, svaga och starka sura joner, metallkomplex och organiska syror. De uppfyller kraven för EPA-metoden 300.0 Part A för bestämning av oorganiska joner i vatten.

 • 7 µm polymerbaserad anjonbytesfas
 • Konduktivitetsdetektering med suppressor och utan suppressor
 • pH-intervall 2 - 10
 • Använd med 0 - 100% organisk modifierare
 • USP L23

Hichrom Alltech Anion / S IC
Hichrom Alltech Anion / S-kolonner är baserade på 10 µm silikapartiklar med kvaternära ammoniumgrupper. Dessa kolonner är optimerade för konduktivitetsdetektering utan suppressor och passar bäst för rutinanalys av klorid, bromid, nitrat och sulfat.

 • Silikabaserad för symmetriska toppformer
 • Separerar oorganiska och organiska anjoner

Hichrom Alltech Organic Acid
Hichrom Alltech Organic Acid-kolonner är jonbyteskolonner packade med sulfonerad polystyren-divinylbensen. OA-1000 och OA-2000-kolonnerna uppvisar utmärkt selektivitet för alifatiska och aromatiska syror. Som med de flesta jonbyteskolonnerna behövs en kolonnvärmare.
IOA-1000 och IOA-2000-kolonnerna är lämpliga för separation av citronsyra och andra syror från glukos och fruktos.

 • Snabb analys av organiska syror och alkoholer
 • pH-stabilt polymerbaserade partiklar
 • Isokratiska 100% vattenhaltiga mobilfaser, inga organiska lösningsmedel
 • USP L17
Organic Acid Phase

Hichrom Alltech Anion Exclusion
Hichrom Alltech Anion Exclusion kolonner är baserade på ett högsulfonerad polystyren-divinylbensen kationbytarpartiklar. Fasen har en partikelstorlek på 10 μm och är konstruerad för separation av organiska syror och svaga anjoner. Typiska mobila faser innehåller utspädda mineralsyror. Acetonitril (<10%) kan tillsättas som organisk modifierare för att minska retentionen av hydrofoba föreningar.

 • Separerar organiska syror och svagt sura anjoner
 • Polymerbaserad för bred pH-stabilitet
 • USP L22
Rostfria kolonner är tillgängliga med mått på 300 x 7.8 mm och 100 x 7.8 mm.

Hichrom Alltech- Carbohydrate Cation
Hichrom Alltech Carbohydrate Cation-kolonnen består av högeffektiva sulfonerade polystyrenpartiklar som levereras i kalciumformen. Denna kolonn ger utmärkta separationer med endast vatten som mobilfas.

 • Sulfonerade polystyrenpartiklar i kalciumform
 • 100% vatten som mobilfas
 • Kolumnuppvärmning krävs
 • USP L19

Analytiska kolonner finns i dimensioner 300 x 6.5 mm.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se