sidhuvud-mobil

Grace Prevail

Prevail HPLC-kolonner uppvisar lång livslängd även för mobilfaser med hög vattenhalt. Alla faser, förutom Prevail Carbohydrate ES, är silikabaserade. Stabiliteten hos dessa faser är sådan att samma kolonn kan bytas mellan hög vattenhalt för analys av högpolära analyter till hög halt organiskt lösningsmedel för stark retention av hydrofoba analyter.

  • Stabil från hög halt organiskt lösningsmedel till mycket hög vattenhalt
  • Utmärkt känslighet med mikrokolonner och ELSD-applikationer

Specialfaser för specifika tillämpningar:

Prevail Organic Acid (OA):
Silikabaserad för maximal effektivitet och hög upplösning. Kombinerar hastighet, känslighet och enkelhet för separation av vanliga organiska syror. En enkel sur fosfatbuffert och en Prevail OA-kolonn separerar 11 korta organiska syror på mindre än 6 minuter vid rumstemperatur. Kolonnselektiviteten kan justeras enkelt genom att ändra pH.

Prevail Carbohydrate ES:
Prevail Carbohydrate ES-kolonnen slutade tillverkas av Grace just före HiChrom förvärvade Prevail-serien. Vänligen kontakta oss för att diskutera lämpliga alternativ för din applikation.

Prevail specifikationer:

PrevailSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se