sidhuvud-mobil

Grace Vydac

VYDAC® Reversed-Phase HPLC-kolonner är kompatibla med de vanligaste organiska lösningsmedlen såsom acetonitril, metanol, etanol, isopropanol, diklormetan och kloroform. De är stabila från 0 - 60°C och för tryck upp till 5000 psi (335 bar).
 
VYDAC 208, 214, 218 och 219-kolonner består av kolväteföreningar, kemiskt bundna till "TP" 300-Ångstrom silika genom multifunktionella klorsilaner. Detta ger "polymera" RP-faser som är mycket resistenta mot hydrolys, till och med stabila under pH 2 vid tillfällig användning så tillsvida kolonnerna lagras vid pH högre än 2. VYDAC 238MS, 238TP och 238 Everest är monomeriska C18-faser med omfattande end-capping. Detta ger skillnad i selektivitet gentemot de övriga faserna som kan utnyttjas för att optimera peptid- och proteinseparationer.
VYDAC Denali® (238DE) är en 120 Å C18-fas med hög kolladdning lämplig för analys av både sura och basiska småmolekyler exempelvis för läkemedels- och miljölaboratorier.
 
VYDAC 201, 202TP RP-kolonner består av C18-kolvätekedjor polymeriskt tvärbunda till ”TP” 300-Ångström silika utan end-capping. Vydac® 201TP och 202TP-kolonnerna är specifikt utvecklade för separation och kvantifiering av PAHer.
 
VYDAC 302IC jonkromatografikolonn innehåller ett material med låg kapacitet, anjonbytare (kvaternärt amin) baserat på silika med hög renhet med stor porstorlek. De kan användas med vanliga HPLC-system för analys av vanliga anjoner och organiska syror.

Vydac TP
Vydac TP var de första faserna med stora porer i Vydac-serien och blev industristandard för peptid- och proteinseparationer.
De stora porerna i 300Å TP-kolonnerna ger polypeptidmolekyler fullständig tillgång till det inre av silikapartiklarna.

 • Lång kolonnlivslängd och blödning
 • Pålitliga proteinseparationer, skalbar från analytisk till preparativ skala
 • Hänvisat till i ett stort antal patent och publikationer

Katalog

Vydac TP specifikationer

Vydac TP Specifikationer
 • Vydac 218TP och 238TP används för små polypeptider 4-5 kDa, enzymatiska digestionsfragment, naturliga och syntetiska peptider
  och multi-aromatiska föreningar
 • Vydac 208TP rekommenderas för polypeptider med molekylvikt 10-20 kDa
 • Vydac 214TP rekommenderas för analys av glykoproteiner, hemoglobinvarianter, histoner, insulinvarianter och membranproteiner
 • Vydac 219TP är lämplig för polypeptider med aromatiska sidokedjor, stora hydrofoba proteiner, membrankopplade peptider, lipidpeptider
  och fusionsproteiner från inklusionskroppar

Vydac MS
Vydac MS-kolonner är en senare utveckling från Grace för Reversed Phase-separering av biomolekyler.
En patentskyddad ytbehandlings- och bindningsprocess ger Vydac MS-kolumner unik selektivitet. En mängd RP-faser gör denna produktlinje lämplig för små peptider till stora intakta odenaturerade proteiner.

 • Sfäriska silikapartiklar med 300Å porstorlek
 • Fem olika RP-faser
 • Utmärkt toppform med lite eller ingen TFA
 • Högt proteinutbyte underlättar uppskalning

Katalog

Vydac MS specifikationer

Vydac MS Specifikationer

Den förbättrade selektiviteten för peptider med Vydac MS-kolonnerna resulterar i bättre definiering av primärstruktur och enklare identifiering av nedbrytningsprodukter och andra proteinegenskaper.

 • Vydac 218MS och 238MS används för enkla enzymatiska digestioner (<12 proteiner) eller biomolekyler (0-5kDa)
 • Vydac 208MS är idealisk för biomolekyler med molekylvikt 5-10 kDa
 • Vydac 214MS C4 har lägre kapacitet än C18 eller C8 och är lämplig för hydrofoba proteiner eller när minimalt organiskt lösningsmedel krävs. Det rekommenderas för biomolekyler med molekylvikt > 10 kDa, odenaturerade intakta proteiner, antikroppar, oligonukleotider, humant tillväxthormon
 • Vydac 219MS Diphenyl har den lägsta kapaciteten och är mycket selektiv för proteiner med aromatiska sidokedjor

Vydac Everest
Everest-kolonnerna har unik selektivitet och känslighet, vilket är resultatet av en bindningsteknologi för förbättrad C18-ligandtäthet och deaktivering av återstående fria silanoler. Tidigare har de bästa 300Å C18-kolonnerna haft en kolladdning i området 2,8 till 3,6 µmol / m2. Everest C18 överstiger 4µmol / m2 vilket approximeras vara teoretiska gränsen baserat på ytarea. Det ökade skyddandet av silikaytan ökar kolonnens livstid och minskar mängden TFA som erfordras.

 • Unik selektivitet för hydrofila och hydrofoba peptider
 • Hög upplösning för komplexa peptid digestioner
 • Utmärkt känslighet med lite eller ingen TFA i mobilfasen

Everest-kolonner finns i brett sortiment av olika dimensioner för allt från nano/kapillär diametrar upp till preparativ kromatogafi.

Katalog

Vydac Everest specifikationer

Vydac Everest Specifikationer

Vydac Denali
Vydac Denali (238DE) är en 120Å C18 fas med hög ligandtäthet, lämplig för analys av både sura och basiska analyter. Den förekommer främst i applikationer för analys av små molekyler för läkemedels- och miljölaboratorier.

 • Hög retention
 • Lämpad för LC-MS av små molekyler
 • Helt skalbar från kapillär till process-dimensioner

Katalog

Vydac 302IC Anion-Exchange
Vydac 302IC är ett material med svag anjonbytare (kvaternärt amin) baserat på en silika med hög renhet och
10 µm partiklar med stora porer.

 • Ofta refererad till jonkromatografiska applikationer utan suppressor
 • Används med vanliga HPLC-system för analys av vanliga joner
 • Används i stor utsträckning för miljöanalysSara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
sara@scantecnordic.seMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
mattias@scantecnordic.se