sidhuvud-mobil

Ultrasphere

Hichrom Limited förvärvade Ultrasphere HPLC-kolonnerna från Beckman Coulter 2010. Efter förvärvet fortsätter Hichrom att tillverka hela sortimentet av kolonner och media mot samma strikta tillverkningsprotokoll och specifikationer.

  • 3um och 5um sfäriska, fullt porösa silikapartiklar
  • Hög reproducerbarhet, liten partikelstorleksfördelning
  • Brett spektrum av kolonndimensioner
  • Brett refererad kiseldioxid

Katalog

Ultrasphere var en av de tidigast kommersiellt tillgängliga sfäriska silikapartiklarna. Ultraspherekolonnerna är fortfarande brett refererade inom både industri och akademi och är kända för att ge utmärkt kromatografisk prestanda. Fem faser (C18, C8, CN, Si och IP) och två partikelstorlekar (3um och 5um) är tillgängliga.

Ultrasphere-kolonner finns i ett brett spektrum av dimensioner, inklusive microbore (2.0mm id), analytiska (4.6mm id) och semi-preparativa (10mm i.d.).

Ultrasphere specifikationer:

Ultrasphere specifikationer

Ultrasphere-XL höghastighetskolonner i patronformat
Ultrasphere 3um-partiklarna finns tillgängliga i både standard analytisk kolonnhårdvara och i Ultrasphere-XL höghastighetspatronformat. Dessa kräver en patronhållare som köps separat. Till denna kopplas specifika förkolonnpatroner direkt till kolonnhållaren, vilket minimerar dödvolymen mellan de två och resulterar i högeffektiva kolonner.Sara Johansson
Applikationskemist
031 336 90 12
E-post SaraMattias Arvidsson
Applikationskemist
031 336 90 06
E-post Mattias