sidhuvud-mobil

Kromasil Kolonner

Kromasil har ett brett sortiment av UHPLC-kolonner, HPLC-kolonner och bulk material för NP, RP, SFC och kirala applikationer och har erbjudit produkter inom dessa marknadssegment i över ett kvarts sekel. Kromasils sfäriska silika partiklar för HPLC, UHPLC och bulk är världsledande inom kromatografi.

Kromasil Classic

Kromasil Classic

Kromasil från Eka Chemicals är en sfärisk silika tillverkad enligt specifikationer som ger en silikagel med god prestanda och hög reproducerbarhet.

Kromasil finns i partikelstorlekar från 1,8µm till 16µm med porositeter från 60Å till 300Å och består av jämna sfäriska silikapartiklar med liten variation i por- och partikelstorlek. Dessa båda egenskaper ger mycket goda kromatografiska prestanda med hög effektivitet och god separation.

Kromasil uppvisar god mekanisk och kemisk stabilitet, klarar 10 000 psi. Till derivatisering av alla bundna faser används monofunktionella silaner. Alla derivatiserade faser är "end-capped".

Kromasil Classic finns för analytiska applikationer och vidare upp till bulk för produktion. I sortimentet finns olika selektiviteter för separationsteknikerna så som NP, HILIC och RP.

Kromasil 2.5µm
Flexibilitet - kan användas både i HPLC och UHPLC
Prestanda - hög upplösning och utmärkt kolonn-kolonn reproducerbarhet

Kromasil 1.8µm
Kromasil UHPLC-kolonner med 1.8µm partiklar - den senaste teknologin från Akzo Nobel

Kromasil ClassicShell
Kromasil Classic - Nu också som solid core

Kromasil ClassicShell är ett solid core-material med fast kärna och ett poröst ytterskikt och finns i Kromasil Classics välkända inerta och robusta C18 och C8 faser. Kromasil ClassicShell är packade med 2,5µm solid core-partiklar och väl lämpade för snabba separationer och applikationer med hög upplösning.

Kromasil Eternity

Kromasil Eternity

Kromasil Eternity och EternityXT är speciellt utvecklad för att användas i ett bredare pH-fönster än vanliga silikabaserade material, vilket ger större flexibilitet än någonsin när du kör analytiska liksom preparativa applikationer eller optimerar för storskalig upparbetning.

Kromasil EternityXT UHPLC- och HPLC-kolonner
Kromasil EternityXT är ett mycket robust material för RP och kan användas i pH-området 1-12.
Vid preparativa applikationer kan vid behov EternityXT materialet regenereras med upp till 1M NaOH.

Kromasil Eternity XT finns tillgängligt i partikelstorlekar från 1,8µm för UHPLC-applikationer och upp till 10µm för preparativa applikationer. C18 och PhenylHexyl.

Kromasil EternityShell - Kromasil EternityXT nu även som Solid Core 2,5µm
Kromasil har nu lanserat sitt mycket robusta och pH-stabil material EternityXT som solid core. Kromasil EternityShell C18 kan användas vid extrema mobilfasförhållabdeb med pH från 1 upp till 12.
EternityShell är en 2,5µm solid core-partikel vilket gör den utmärkt för både UHPLC och HPLC.

Kromasil Chiral

Högpresterande kirala kolonner

Kromasil Chiral

Kromasils polysackaridbaserade kirala kolonner, AmyCoat och CelluCoat tänjer på gränserna för kiral kromatografi. AmyCoat och CelluCoat är baserade på en patentskyddad silikamatris som är belagd med en funktionaliserad amylos eller cellulosa selektor.
 
Kromasils AmyCoat och CelluCoat ger hög upplösning, utmärkt selektivitet och stabil prestanda när du växlar mellan olika kompatibla mobilfaser. Användare behöver inte oroa sig för tryckbegränsningar eftersom både AmyCoat och CelluCoat tål flöden som genererar tryck upp till 400 bar, vilket är maxtryck i de flesta vanliga HPLC-system.

AmyCoat och CelluCoat finns som NP- och RP-versioner i partikelstorlekarna 3µm, 5µm, 10µm och 25µm.

Kromasil SFC

Designed for green technology

Kromasil SFC

Kromasils SFC-kolonner är utvecklade för snabba separationer på SFC för ett brett spektra av analyter från opolära till mycket polära föreningar inklusive små syntetiska molekyler och peptider. Kromasils SFC-kolonner är utmärkta såväl för forskning och utveckling som för rutinanalyser.

Kromasil SFC finns nu i totalt 5 olika faser: Cyano, Diol, Silica, 2-Ethylpyridine och XT (organo-silan-fas), med partikelstorlekarna 2,5µm och 5µm, i kolonndimensioner upp till 30mm id.

Kromasil SFCs alla faser är fullt skalbara mellan analytiska och preparativa metoder

Kromatogram SFC