sidhuvud-mobil

Thermo Scientific LC Kolonner

Thermo Scientific är ett världsledande företag inom vetenskap. Thermo tillverkar LC-kolonner med
materialen Accucore, Hypersil och Syncronis.

Thermo Scientific Accucore HPLC-kolonner -
Den ultimata partikeln med solid kärna

Accucore™ HPLC-kolonner är baserade på en kombination av förbättrad teknik kring solida partikelkärnor, Thermo Scientifics unika partikelteknologi, avancerad fasbindning och automatiserad kolonnpackning. Detta ger ultimat kromatografisk prestanda med full kompatibilitet med alla HPLC-system.

Partiklar med solida kärnor tillåter snabba separationer med superb upplösning samtidigt som de genererar lägre mottryck än vad som förknippas med UHPLC.


Accucore HPLC-kolonner
Thermo Scientifics Accucore-partiklar har en diameter på 2,6 µm och minimerad partikelstorleksdistribution. 14 olika stationärfaser bundna med avancerad fasbindningsteknologi och packade med högautomatiserade processer ger kolonner med hög reproducerbarhet som passar alla separationskrav. Thermo Scientific Accucore™ HPLC-kolonner för hög hastighet, fantastisk upplösning jämfört med traditionella större fullt porösa partiklar och skapar lägre mottryck än UHPLC <2 µm partiklar.

Accucore HPLC-kolonner för biomolekyler
Med Accucorepartiklar med 150 Å porstorlek kan man dra fördel av den höga upplösningen och de höga flödena som den solida partikelteknologin möjliggör även för separation av biomolekyler.

Accucore XL HPLC-kolonner
Accucore XL, 4 µm partiklar med solid kärna, erbjuder användare av konventionella HPLC-metoder att dra fördel av den förbättrade kolonneffektiviteten gentemot kolonner med 5 µm, 4 µm och 3 µm fullt porösa partiklar.

Exempel på Accucore HPLC-faser:

Accucore RP-MS
Optimerad för MS-detektion, ger en utmärkt kombination av hastighet och separationkvalitet

 • Optimerad alkylkedja
  avseende längd
 • Låg toppsvansning
 • Det givna valet av stationärfas
  för MS-detektion

Hydrofobicitet: Medium
pH-intervall: 2 – 9
Porstorlek: 80Å
Kolladdning: 7%
Partikelstorlek: 2,6 µm 

Accucore C18
Optimerad retention för icke-polära analyter

 • Hydrofobisk interaktion
 • Idealisk för att separera ett brett spektra av analyter

Hydrofobicitet: Medium
pH-intervall: 1 - 11
Porstorlek: 80Å
Kolladdning: 9%
Partikelstorlek: 2,6 µm

Accucore aQ
Kompatibel med 100% vattenbaserade mobilfaser, särskild selektivitet för polära analyter

 • Bra retention och upplösing för polära analyter
 • C18 med polär endcapping för alternativ selektivitet
 • Idealisk för mobilfaser med hög vattenhalt

Hydrofobicitet: Medium
pH-intervall: 2 - 9
Porstorlek: 80Å
Kolladdning: 9%
Partikelstorlek: 2,6 µm

Accucore Phenyl-Hexyl 
Unik selektivitet för aromatiska och svagt polära anayter

 • Klassisk Reversed Phase och speciell selektivitet genom förstärkta Pi-pi interaktioner med aromater

Hydrofobicitet: Moderat
pH-intervall: 2 - 8
Porstorlek: 80Å
Kolladdning: 5%
Partikelstorlek: 2,6 µm

Accucore PFP
Alternativ selektivitet jämfört med C18, anpassad för halogenerade analyter

 • Extra retention för halogenerade ämnen
 • Unik selektivitet för icke-halogenerade föreningar

Hydrofobicitet: Moderat
pH-intervall: 2 - 8
Porstorlek: 80Å
Kolladdning: 5%
Partikelstorlek: 2,6 µm

Accucore HILIC
Extra retention för polära och hydrofila analyter

 • Alternativ selektivitet jämfört med C18 utan jonparning eller derivatisering
 • Förbättrad känslighet för MS-detektion

Hydrofobicitet: Låg
pH-intervall: 2 - 8
Porstorlek: 80Å
Partikelstorlek: 2,6 µm