sidhuvud-mobil

Provupparbetning

Provupparbetning är en väsentlig del av kromatografiska och spektroskopiska analyser. Processen är avsedd att ge en representativ, reproducerbar och homogen lösning som är lämplig för injektion för kromatografisk analys, eller till en ICP-MS / atom-adsorptionskälla, eller i en kyvett eller NMR-rör för ytterligare karaktärisering. Syftet med provupparbetningen är att tillhandahålla ett prov som (a) är relativt fritt från matris-föreningar som kan störa analysen, (b) inte kommer att skada kolonnen eller instrumentet och (c) är kompatibelt med den avsedda analysmetoden.

Vid kromatografi bör provlösningsmedlet lösas upp i HPLC-mobilfas eller injiceras i en GC-kolonn utan att påverka provretention eller upplösning, stationärfasen och utan att störa detekteringen. Det är vidare önskvärt att koncentrera analyterna och / eller derivatisera dem för förbättrad detektering eller bättre separation.


Fastfasextraktion (SPE)

 


Lipid Removal
Proteinfällnings- alt QuEChERS-extrakt


Lipid Extraction

 


QuEChERS

 


Proteinfällning

 


Solid Supported Liquid / Liquid Extraction (SLE) 
 


Titansphere® Phos-TiO

 


Filtrering
Sprutfilter, filterplattor m.m

 


96-hålsplattor

 


Indunstare

 


Kvävgasgenerator
för indunstare

 


Förslutning av plattor

 


Vakuum-manifolders

 


Positive Pressure Manifolders
 


Labinstrument

 

Provupparbetning